Dovoľte si prijať starostlivosť a súcit

Toto cvičenie vám môže pomôcť zaobchádzať so sebou so starostlivosťou a súcitom. Najskôr si v pamäti vybavte obraz seba samého v situácii, keď ste ako dieťa potrebovali starostlivosť. Môže to byť situácia, keď ste sa ako dieťa cítili vystrašení, zahanbení, smutní alebo osamelí. Pokiaľ máte opakujúce sa bolestivé zážitky, nemusí to byť len konkrétna situácia ale môže to byť aj všeobecný obraz vášho života.

Ak máte ťažkosti s nájdením takejto spomienky z vášho detstva, môžete si spomenúť na obrázok dieťaťa o ktorom viete, že vám na ňom záleží. Ak máte problém pociťovať súcit voči deťom, môžete si predstaviť zviera, ktoré máte alebo sa o neho staráte.

Nájdite si pohodlnú polohu. Uistite sa, že sedíte vzpriamene a máte dobrú oporu pre váš chrbát. Precíťte kontakt so stoličkou. Obe nohy majte položené na podlahe a ruky položte uvoľnene do lona. Zopárkrát sa zhlboka nadýchnite a skúste relaxovať.

 1. Predstavte si zraniteľné dieťa !
  • Predstavte si buď seba ako dieťa v zraniteľnej situácii, alebo obraz iného zraniteľného dieťaťa, na ktorom vám záleží. Predstavte si to dieťa a všimnite si jeho tvár, oči a držanie tela.
 2. Predstavte si, ako tomuto zraniteľnému dieťaťu je !
  • Všimnite si, aký je to pocit predstaviť si toto zraniteľné dieťa. Pozrite sa na to, či dokážete túto jeho zraniteľnosť uchopiť.
 3. Čo toto zraniteľné dieťa potrebuje ?
  • Všimnite si, čo toto malé dieťa v tejto situácii potrebuje alebo vtedy potrebovalo.
 4. Predstavte si, že dáte tomuto dieťaťu to, čo potrebuje.
  • Pozrite sa znova na toto malé dieťa. Predstavte si že ako starostliví dospelí poskytnete tomuto zraniteľnému dieťaťu starostlivosť a súcit, ktoré vtedy potrebovalo. Pre niekoho je ľahšie predstaviť si že je starostlivým starým rodičom alebo partnerom.
 5. Predstavte si, aké to je pre toto dieťa dostať túto starostlivosť a súcit.
  • Predstavte si, že ste malé dieťa. Aký je to pocit dostať túto starostlivosť ? Zamerajte pozornosť na vaše telo a pozrite sa na to ako na vás pôsobí táto starostlivosť a súcit. Zistite, či môžete túto starostlivosť a súcit od seba prijať a vpustiť ich do vášho vnútra. Nechajte na seba pôsobiť tieto pocity a skúste ich slovne vyjadriť.
 6. Ukončenie cvičenia
  • Nechajte si pár minút na ukončenie tohto cvičenia. Zhlboka dýchajte a pripravte sa na pokračovanie vo vašom dni s touto novou skúsenosťou. Možno vá pomôže zhrnúť si, aké to pre vás bolo a ako to chcete využiť do budúcnosti.

Toto cvičenie je prekladom cvičenia zo stránky emotioncompass.org