Dozveďte sa viac o vašich emóciách

Na tejto stránke nájdete niekoľko užitočných informácií o terapii zameranej na emócie.

Terapia zameraná na emócie

Všetky uverejnené články sú prekladom článkov zo stránky emotioncompass.org s láskavým dovolením Aksela Inge Sindinga a Jana Reidar Stieglera z Institute for Psychological Counseling v Nórsku.