Hnev

Hnev ako zdravý primárny pocit je reakciou na vnímanú hrozbu niekomu alebo niečomu, kto alebo čo je pre vás dôležité. Inými slovami, hnev často vzniká, keď sa k vám alebo vašim blízkym niekto správa zle, niekto naruší vaše osobné hranice alebo vám niekto zabráni dosiahnuť niečo, čo je pre vás dôležité. Hnev je to, čo vám dáva silu a moc chrániť a postaviť sa za seba, za ostatných a za svoje hodnoty a potreby.

V najčistejšej podobe je hnev vnímaný ako pomocná sila a energia. Je bežné ho prežívať ako energiu v rukách a nohách, teplo v hrudníku a v silnejšej forme možno budete mať chuť niekoho alebo niečo odstrčiť alebo udrieť. V miernejších formách je to pocit sebavedomia, odhodlania alebo jednoducho pocit sily a jasnosti. Celková potreba vyplývajúca z hnevu je stanoviť hranice, vytvoriť si odstup a chrániť to, čo je pre vás dôležité. Primárny nápomocný hnev často nazývame asertívnym hnevom. Takýto hnev môže byť celkom zdravý. Prežívanie a vyjadrenie zdravého hnevu na niekoho, kto vás vystrašil alebo zahanbil, vám môže dodať pocit dôstojnosti a ochrany, ale iba ak je to primárny hnev, nad ktorým máte kontrolu.

Hnev býva často aj sekundárnou emóciou. Často zakrýva zraniteľnejšie pocity, ako je smútok, hanba alebo strach. Bežným prípadom, najmä u mužov, je nahnevať sa, keď sú v skutočnosti smutní. Je tiež bežné prejavovať hnev, keď sa človek skutočne cíti zahanbený alebo menejcenný. Sekundárny hnev sa môže prejavovať rôznou intenzitou od podráždenia až po deštruktívny hnev. Niektorí môžu tiež použiť hnev inštrumentálne, aby dosiahli to, čo chcú. To ale zvyčajne býva vzťahovo dosť deštruktívne.

Mnoho ľudí má problémy hnevať sa zdravým a vhodným spôsobom. Môže to súvisieť s tým, že mnohým z nich bolo nejakým spôsobom tlmočené, že nie je v poriadku byť nahnevaný. Variantom problematického hnevu je horkosť, ktorá často prichádza ako dôsledok toho, že ste si nedovolili hnevať sa za niečo, alebo smútiť za niečím, čo vám niekto urobil.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org