Iné emócie

Existuje mnoho spôsobov, ako kategorizovať emócie. Okrem toho, čo sme nazvali základné emócie (strach, hnev, smútok, hanba, radosť a znechutenie), existuje aj množstvo ďalších pocitov, ktoré často bývajú kombináciou týchto základných emócií.

Žiarlivosť

Žiarlivosť možno vnímať ako kombináciu ďalších emócií, ako je strach zo straty, hanba vyplývajúca z toho, že sa necítite byť dosť dobrí, a hnev / agresia. V zdravej a primárnej forme je žiarlivosť dôležitou emóciou, ktorá vám môže povedať, že je váš vzťah v stávke, a prinúti vás urobiť niečo pre možné ohrozenie vzťahu. Žiarlivosť je však často problematický pocit. Mnoho z tých, ktorí zápasia s opakujúcou sa žiarlivosťou, pravdepodobne v skutočnosti zápasí s problematickým pocitom hanby, keď sa necítia byť dosť dobrí, strachom zo straty vzťahu či milovaného objektu a smútkom spojeným s pocitom samoty. V intenzívnej forme je žiarlivosť nebezpečnou emóciou, ktorá je úzko spojená s ovládaním, dominanciou či uplatňovaním sily nad niekým. Prežívať problematickú žiarlivosť je tiež veľmi bolestivý zážitok.

Nenávisť

Nenávisť je emočný stav, v ktorom sa dá rozlíšiť hnev, strach a pohŕdanie / znechutenie. Stojí za zamyslenie, či existuje zdravá forma nenávisti, ako keď niekto spôsobí dieťaťu vážne zranenie alebo je skupina ľudí okolo vás vo vážnom ohrození. Problematickú nenávisť možno chápať ako agresiu, ktorú nemožno vyjadriť. Ak napríklad niekto urobí alebo urobil niečo proti niekomu, koho milujete, a vy proti tomu nemôžete nič urobiť, môžete cítiť nenávisť. Nenávisť býva najčastejšie sekundárnym pocitom, keď sa niečoho v skutočnosti bojíte, ale neviete, ako sa s tým vysporiadať.

Závisť

Závisť je pocit túžby mať niečo, čo má niekto iný alebo pocit že niekto iný si nezaslúži to, čo má. Môžete napríklad niekomu závidieť prácu, vlastnosti, schopnosti, partnera alebo niečo, čo dokázal. Môžu to byť dôležité emócie, ktoré vám povedia, čo chcete dosiahnuť, ale môže to byť aj druhotný pocit, keď sa v skutočnosti necítite dostatočne dobre takí, akí ste.

Beznádej

Beznádej nie je samostatná emócia, ale bolestivý stav charakterizovaný hlbokým zúfalstvom, kolapsom a nedôverou vo vlastné schopnosti zotaviť sa. Beznádej je stavom porazenosti bez možnosti boja či stavom, kde sú vyhliadky do budúcnosti temné až nemožné. Beznádej býva často úzko spojená s depresiou. Z evolučného hľadiska môže byť táto rezignácia vhodnou reakciou, ktorá vám prinesie úsporu energie, keď je uspokojenie vašich základných potrieb nedosiahnuteľné. Môže vám tiež pomôcť presmerovať vaše úsilie na dosiahnuteľnejší a realistickejší cieľ.

Pripútanie

Pocity pripútania sú komplikovaným pocitom, ktorý pozostáva z radosti z toho, že ste s niekým, smútku alebo bolesti z odlúčenia, hrdosti na to, že vás niekto uznáva a strachu zo straty tejto osoby. Je to pocit, že niekto vo vašom živote má pre vás trvalý význam. Je odlišný od lásky, aj keď s ňou úzko súvisí. Môžete tiež cítiť pripútanosť k miestam, veciam a myšlienkam / hodnotám.

Láska

Láska je emočný stav zložený z rôznych emócií, keď pociťujete silné a trvalé emocionálne puto a oddanosť druhému človeku. Láska je pocit niečoho trvalého a dôležitého, a môže, ale aj nemusí obsahovať romantické a sexuálne prvky.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org