Radosť

Radosť je emocionálna reakcia, ktorá zvyčajne vzniká, keď sa vám alebo niekomu vám dôležitému stalo niečo pozitívne. Vzniká tiež vtedy, keď sú uspokojené vaše potreby. Pocit radosti vám tak pomôže zistiť, čo je pre vás dôležité, a vedie vás k tomu, aby ste to viac vyhľadávali. Napríklad, keď cítite radosť pri pohľade na niekoho, kto sa vám páči, emócia radosti vám dá vedieť, aké dobré je s touto osobou byť a že pre vás veľa znamená.

Radosť plní aj dôležitú spoločenskú funkciu. Vyjadrenie radosti dáva ľuďom okolo vás najavo, že si ich spoločnosť vážite. Keď zdieľate radosť s inými ľuďmi, pocit radosti môže stúpať na intenzite a vy sa s nimi cítite byť viac v spojení. Naopak, vyjadrovanie radosti iným bez toho, aby to bolo opätované, môže byť dosť bolestivé. Mnohí, ktorí vyrastali v prostredí, kde boli prejavy radosti potlačované, sa v dospelosti môžu svoju vlastnú radosť hanbiť prejaviť.

Radosť sa prejavuje pocitom ľahkosti v tele, akoby vám bolo trochu teplo, pocitom prívalu energie, či akéhosi prebublávania vo vnútri vášho tela. Bežné sú tiež slzy radosti. Často ich vyjadrujeme vtedy, keď pocítime veľkú úľavu, napríklad po niečom ťažkom alebo strašidelnom.

Keď je radosť sekundárnou emóciou, často zakryje inú a zložitejšiu emóciu, napríklad keď sa niekto usmieva počas toho, ako rozpráva o niečom smutnom. Niekedy používame radosť inštrumentálnym spôsobom, ako keď sa pokúšate vytvoriť dobrú náladu, aj keď sa necítite šťastní. Fenomén škodoradosti - keď vás teší niečo negatívne, čo sa stane inej osobe - môže slúžiť spoločenskej funkcii v konfliktnej situácii, ale pravdepodobne ide o skrytý hnev voči druhému.

Radosť je sama o sebe zriedka problémom, s výnimkou hypománie a zneužívania návykových látok. Radosť býva problémom ak je jej príliš málo. Nedostatok radosti je zvyčajne indikátorom ďalších emocionálnych potrieb, ktoré nie sú uspokojené.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org