Ruminácia a obavy

Mnoho ľudí zápasí s rumináciou či inak povedané mentálným prežúvaním ako aj neustálym robením si starostí. Ruminácia sa často týka minulosti, toho, čo sa stalo, čo ste mali urobiť inak alebo ako vyriešiť problémy, v ktorých sa nachádzate. Obavy sa točia okolo budúcnosti, kde sa zameriavate na hrozné veci, ktoré sa vám môžu stať, v akomsi zúfalom pokuse pokúsiť sa získať kontrolu nad niečím, čo v skutočnosti nemôžete ovládať.

Ruminácia a starosti sú z dlhodobého hľadiska vyčerpávajúce a náročné a vo svojom dennom živote sa tak stávate menej duchom prítomnými. Veľa terapií sa zameriava na spochybnenie obsahu ruminácie a robenia si starostí, alebo vás učí techniky a nástroje na odpojenie sa od tohto mentálneho prežúvania a robenia si starostí.

V Terapii zameranej na emócie je ruminácia a robenie si starostí chápané ako pokusy vysporiadať sa s ťažkými emóciami, s ktorými nemusíte byť úplne v kontakte. Môžete napríklad ruminovať, aby ste sa vysporiadali s pocitmi hanby, viny alebo smútku z minulosti, alebo si budete robiť starosti sa o budúcnosť v snahe vyhnúť sa bolestivým pocitom v budúcnosti.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org