Práca s vašim vnútorným kritikom

Všetci môžeme byť na seba občas príliš tvrdí a zlí a na tom nie je nič zlé. Ak ste však na seba príliš zlí a ovplyvňuje to váš well-being alebo zdravie, potom je užitočné a dôležité zaoberať sa vaším vnútorným kritikom. Nižšie nájdete cvičenie, ktoré vám pomôže uvedomiť si, ako sa správate k sebe samému, ako vás to ovplyvňuje, a možno dokonca aj pri tom, začať so sebou nadväzovať lepší vzťah.

Vezmite si hárok papiera a do jeho stredu zhora nadol nakreslite dlhú čiaru. V ľavej časti budete písať to, čo hovorí a robí váš vnútorný kritik, a v pravej časti napíšete, aký to má na vás vplyv. Pamätajte, že obe časti sú súčasťou vás samých a že nieje vaším cieľom aby nejaká z nich zmizla. Ide o to, aby ste si ich viac uvedomili a prípadne medzi týmito časťami vytvorili lepší vzťah.

V tomto cvičení uvádzame príklady, ale je dôležité, aby ste použili svoje vlastné slová a skúsenosti. Toto cvičenie je možné vykonať niekoľkokrát, počas čoho si možno všimnete, že existuje niekoľko vecí, za ktoré sa sami kritizujete. Ako kritik sa budete snažiť dostať k bolestivým odkazom, ktoré si hovoríte. Pokojne buďte konkrétni a príďte s príkladmi, ktoré posilňujú kritiku. Ako príjemca kritiky by ste sa mali pokúsiť vycítiť, aké je to počuť. Ako kritik sa oslovujte priamo jazykom „vy“ a ako kritizovaný použite jazyk „ja“.

 1. Čo ti hovorí tvoj kritik ?
  • Skúste sa na chvíľu stať svojim vnútorným kritikom. Napíšte si (na ľavú stranu) to, ako sa kritizujete. Snažte sa byť čo najkonkrétnejší. Nebojte sa pridať konkrétne spomienky, ktoré potvrdzujú oprávnenosť kritiky. Nebojte sa byť úprimným kritikom. Už teraz žijete s týmto vaším kritikom.
  • "Ste nanič!" Nikto vás nemá rád! Nie ste zaujímavý, rovnako ako ste to zažívali na strednej škole, keď s vami ostatní vo vašej triede nechceli tráviť čas.”
 2. Aký je to pocit, počuť to ?
  • Prečítajte si správu od kritika. Všimnite si, aké sú vaše pocity v tele, keď si to čítate. Aký je to pocit, dostať túto správu ? Napíšte si to.
  • "Cítim sa ubito a otupeno, keď to hovoríš." Cítim sa zahanbený, hlúpy a malý, akoby ma nikto nemal rád. Robí ma to tak malým, že sa nemôžem nikomu pozrieť do očí. Ničí ma to.“
 3. Čo potrebujete od vášho kritika aby urobil alebo neurobil ?
  • Všimnite si, aké je to byť takto kritizovaný. Položte si otázku, čo od vášho kritika potrebujete. Skúste dať slová tomu, čo od neho skutočne potrebujete počuť. Napíšte si to.
  • "Potrebujem, aby si nehovoril to isté, čo mi hovorili moji spolužiaci. Potrebujem, aby si bol v mojom tíme a preukázal mi porozumenie a povzbudzoval ma vpred. Potrebujem, aby si povedal, že som dosť dobrý.”
 4. Aký je to pocit požiadať o to, čo potrebujete ?
  • Čítajte tie slová nahlas a povedzte kritikovi, čo potrebujete. Všimnite si, aké je to požiadať o to. Ak spozorujete, že je to dobrý pocit požiadať o to, požiadajte o to ešte niekoľkokrát.
  • "Je to povzbudzujúce." Trochu menej strašné.„
 5. Aké je to pre vášho vnútorného kritika počuť o týchto potrebách ?
  • Čo by ste si ako váš vnútorný kritik chceli povedať ? Je trochu bolestivé správať sa k sebe takto zle ? Čo ste sa vlastne pokúsili dosiahnuť pre tú svoju časť, ktorú kritizujete ? Skúšali ste mu / jej pomôcť? Bojíte sa, že sa stane niečo veľmi závažné, ak sa nebudete kritizovať? Všimnite si, čo cítite k časti, ktorá je kritizovaná. Cítite vinu, starostlivosť alebo súcit voči tejto svojej kritizovanej časti ? Môžete reagovať na potrebu, ktorá bola vyslovená vašou kritizovanou časťou, tak aby bola splnená? Skúste k tomu priložiť slová a prejavte porozumenie tejto svojej kritizovanej časti. Ak máte pocit, že je to tak správne, ospravedlňte sa a povedzte, čo sa budete snažiť robiť inak.
  • Ak máte chuť kritizovať viac, vráťte sa znova ku kroku 1 a pokračujte odtiaľ.
  • "Počul som, čo hovoríš, a súhlasím. Nechcem, aby si sa cítil hrozne. Zároveň sa obávam, že nedosiahneš to, čo chceš dosiahnuť. Tiež sa obávam, že by si sa mal znovu cítiť ako v škole. Musíš seba samého trochu viac prijať, stáť si za svojím. Pokúsim sa byť menej kritický a jemnejší."
 6. Aký je to pocit počuť to ?
  • Prečítajte si nahlas, čo kritik hovorí. Všimnite si, aký je to pocit vo vašom tele, keď sa so sebou stretnete takýmto spôsobom. Nebojte sa povedať svojmu kritikovi, aký je to pocit. Pripomeňte si, čo je na tom pocite dôležité a dobré. Ak je toto cvičenie pre vás veľmi ťažké, môžete si sami zhrnúť, čo sa udialo a kde sa proces zastavil. Môže byť pre vás užitočné cvičenie vykonať znova, pri neskorších príležitostiach. Možno to pre vás bude jednoduchšie vtedy, keď ste v období alebo stave že sa kritizujete.
 7. Čo z toho si chcete vziať so sebou do budúcnosti ?
  • Prečítajte si jednotlivé kroky. Zodpovedzte si na otázku, ako to vo svojom živote využijete do budúcnosti: Chcete niečo zmeniť ? Chcete sa k niečomu zaviazať ? Chcete vyhľadať pomoc ostatných ? Napíšte si, čo chcete robiť.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Toto cvičenie je prekladom cvičenia zo stránky emotioncompass.org