Cítim sa otupený – ako začnem cítiť znova ?

Cítiť sa otupený zvyčajne znamená cítiť sa bez energie, smeru či motivácie. Nieje to ale to neutrálny pocit. Cítiť sa otupený je často bolestivý a frustrujúci pocit, že v živote nemáte to čo potrebujete. Na pohnutie sa vpred od tohto pocitu je dôležité dostať sa do kontaktu s emóciami, aj keď sú tieto emócie bolestivé.

Toto cvičenie Vám môže pomôcť sa s Vašimi emóciami znovu spojiť. Nie je to magické cvičenie, kedy sa odrazu začnete cítiť dobre. Je to skôr niečo ako mentálny tréning. Na to aby ste sa lepšie spojili so svojimi emóciami, budete musieť robiť toto cvičenie pravidelne. Môžte si ho buď nechať prečítať, alebo si ho môžte prečítať sami. Ak si ho chcete prečítať sami, je dobré si ho prečítať niekoľko krát, tak aby ste pochopili celkový zmysel tohto cvičenia.

Príprava

 • Nájdite si pohodlnú polohu, je jedno či stojíte alebo sedíte na stoličke.
 • Uistite sa, že máte ľahko vzpriamenú polohu. Je jednoduchšie sa sústrediť keď nie ste príliš uvoľnený. Pravdepodobne je lepšie použiť kuchynskú stoličku ako mäkké kreslo.
 • Vyhraďte si čas, ktorý chcete stráviť na toto cvičenie. Niekedy nemáte voľna nazvyš, ale skúste si vyhradiť aspoň 10 minút.
 • Vyčistite si priestor vo Vašej mysli, pokiaľ máte veľa myšlienok ktoré Vás zaťažujú: Snažte sa určiť tie myšlienky, ktoré Vás zaťažujú. Jednu po druhej, označte tieto myšlienky názvom a predstavte si že ich ukladáte na policu pred Vami. Môžte ich odložiť na policu a neskôr po nich môžete siahnuť a zaoberať sa nimi. Keď ste odložili už všetky zaťažujúce myšlienky, môžete začať s cvičením.

Cvičenie: Zaostrovanie emócií

 1. Zamerajte svoju pozornosť dovnútra a položte si otázku: Aké pocity v tele si teraz uvedomujem ? Použite svoju pozornosť ako baterku a prechádzajte ňou po celom tele. Počúvajte čo sa deje vo vašich nohách, rukách, hlave, vo vašej hrudi a vo vašom bruchu. Nakoniec zamerajte vašu pozornosť na vašu hruď a brucho. Je to v poriadku ak necítite nič. Iba tam nechajte zameranú vašu pozornosť.
 2. Zaujmite k tomu otvorený a zvedavý postoj. Nehľadáte nič špeciálne, nesnažíte sa byť v tom dobrý. Jednoducho obráťte pozornosť do svojho vnútra. Ak sa pristihnete že sa vzďaľujete od tela k myšlienkám, pomaly vrátťe svoju pozornosť k pocitom vo vašej hrudi a žalúdku.
 3. Keď cítite, že ste v kontakte so svojím telom, položte si otázku: Čo stojí medzi mnou a tým, aby som sa cítil vo svojom živote dobre ? Skúste nechať odpovedať vaše telo. Nehľadajte teda odpoveď vo vašich myšlienkách, ale radšej ten čas strávte vnímaním signálov vo Vašom tele. Kde cítite tu otupenosť ?
 4. Keď v tele ten pocit zacítite, skúste pri ňom udržať Vašu pozornosť. Popíšte presnejšie, kde v tele ho cítite. Je to v strede brucha, v strede hrudníka alebo v celom hrudníku ? Buďte špecifický. Je to vpredu alebo vzadu, je to malé alebo veľké ? Skúste popísať ten telesný pocit tak ako keby ste skúšali popísať svoje telesné pocity niekomu inému. Napríklad, je to ako malá tvrdá hrča v žalúdku, veľký hmlistý pocit v hrudníku, tesný opasok okolo brucha ? Buďte špecifický. Keď to cítite ako hrču, je tvrdá, mäkká, nejasná ? Keď to cítite ako energiu, je intenzívna, slabá, meniaca sa ? Popíšte tie pocity pár slovami. Nie čo znamenajú, jednoducho ich popíšte aké sú.
 5. Keď ste ich opísali také aké sú, pokračujte v ich vnímaní a skúste, či viete použiť Vašu pozornosť tak, aby sa ponorila do toho pocitu. Použite Vašu pozornosť tak, aby ste cítili jadro toho pocitu. Skúste doplniť vetu: „Je to pocit ako...“ Možno je to pocit ako smútok, starosť, strata, nespravodlivosť alebo čokoľvek iné. Niekedy je to viac abstraktné, ako čierna diera v bruchu, ako žeravá guľa vo Vašom hrudníku, ako ostrý predmet. Nech je to už čokoľvek, nechajte ten pocit prehovoriť.
 6. Zhoduje sa vyslovený popis s Vaším pocitom ? Ak sa aj nezhoduje, môžte byť jednoducho spokojný že sa Vám podarilo dokončiť toto cvičenie, alebo, ak sa na to cítite, môžete začať znovu od začiatku. Ak sa vyslovený popis zhoduje s Vaším pocitom, aký je to pocit nájsť tie správne slová pre Vaše telesné pocity ? Často má nájdenie tých správnych slov pre pocit v tele za následok zmenu toho pocitu. V tom prípade skúste nájsť slová na opísanie tejto zmeny.
 7. Keď ste našli tie správne slová, sústreďte sa na to čo teraz viete a opýtajte sa: „Čo je to, čo potrebujem ?“ Vaša odpoveď môže byť o tom čo potrebujete práve teraz, alebo môže byť o tom čo potrebujete urobiť vo Vašej budúcnosti. V každom prípade sa pokúšate, aby odpoveď na túto otázku prišla z Vášho vnútra. To znamená, že nenachádzate logické riešenie, ale skôr spoznávate Vaše potreby. Opýtajte sa znovu: „Čo je to, čo potrebujem ?“.
 8. Ak sa týmto cvičením nikam nedostanete, alebo nemôžete nájsť tie správne slová, jednoducho nechajte túto otázku otvorenú: „Čo cítim vo svojom tele a aké slová môžu popísať moje pocity ?“ Možno príde odpoveď neskôr, možno potrebujete cvičiť trochu viac. V každom prípade nechajte túto otázku otvorenú. Ak nájdete odpovede na to čo potrebujete, zamerajte sa na uvedomenie toho, aký je to pocit nájsť tie správne slová. Nechajte ten pocit ktorý príde mať na Vás vplyv. Nechajte ho povedať Vám o dôležitosti Vašich potrieb.

Ukončenie

Nezávisle od toho, k čomu Vás toto cvičenie doviedlo, môžte sa potľapkať po pleci za jeho dokončenie. Pokiaľ ste prišli na niečo nové, ako chcete aby to ovplyvnilo Váš život ? Pomaly obráťte Vašu pozornosť späť k miestnosti v korej ste a postupne sa vráťte k Vášmu dňu.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Toto cvičenie je prekladom cvičenia zo stránky emotioncompass.org