Skúmanie emočne významných spomienok

V tomto cvičení môžete pracovať na zvyšovaní svojho povedomia o vašich emočne významných spomienkach, a to ako tých príjemných tak aj tých bolestivých. Opakujúce sa bolestivé spomienky sú obzvlášť dôležité, pretože vás môžu informovať o tom, čo potrebujete, ale nedostávate.

Existujú dve cesty, ako preskúmať emočne významné spomienky. Cvičenie 1 sa týka riešenia minulosti a zapisovania si dôležitých udalostí, dôležitých tém a dôležitých ľudí. Cvičenie 2 (nižšie) začína v súčasnosti a popisuje bolestivé stavy, ktoré práve prežívate, tak aby ste zistili, či tieto bolestivé zážitky nejako súvisia s emočne významnými spomienkami.

Cvičenie 1 - Obnova spomienok z detstva

Vyhraďte si na toto cvičenie čas a rozhodnite sa vopred ho dokončiť. Do odrážok si zapíšte rôzne spomienky z detstva, ktoré sa vám vtlačili do pamäti, tie dobré aj tie bolestivé. Neuvažujte o tom či sú dosť dôležité, zapíšte si ich tak, ako vás napadnú.

Zapíšte si spomienky, ktoré vás napadnú. Zapíšte si mená ľudí, ktorí sú v týchto spomienkach dôležití. Nemusia to byť konkrétne spomienky, môžu to byť aj všeobecné zážitky alebo opakujúce sa udalosti. Ak si nemôžete spomenúť na žiadne dôležité spomienky, použite zoznam nižšie, ktorý vám pomôže začať.

 • Kto vám bol pri vašej výchove najbližší ?
 • Aké to bolo vyrastať vo vašej rodine ?
 • Ako bolo postarané o vaše najdôležitejšie potreby v detstve a kým ?.
 • Aké to bolo pre vás v škole ?
 • Boli ste šikanovaní, vydedení alebo napadnutí rovesníkmi ?
 • Zažili ste fyzické alebo sexuálne zneužívanie ?
 • Pamätáte si, že ste niekedy cítili veľa strachu, hnevu, hanby alebo smútku? V akých situáciách k tomu došlo ?
 • Ako reagovali vaši rodičia, keď ste sa cítili vystrašení, nahnevaní, zahanbení alebo smutní ?
 • Môžte popísať svoju matku a otca, ako ľudí ktorí sa o vás starali ?
 • Máte bolestivé spomienky týkajúce sa vašich rodičov ?
 • Za kým ste v detstve išli, keď ste chceli získať podporu ?
 • Máte dobré spomienky na to, že sa o vás niekto vo vašej rodine alebo mimo nej staral ?

Zo spomienok, ktoré ste si zapísali, vyberte tú, ktorá sa vám teraz zdá dôležitá.

 • POZOR: Ak máte bolestivé traumatické spomienky, o ktorých ste ešte s nikým nehovorili, je najlepšie sa do týchto spomienok pozrieť, keď viete, že máte k dispozícii niekoho, komu dôverujete a cítite sa pri ňom v bezpečí. S nespracovanými traumatickými spomienkami sa dá najlepšie pracovať u profesionála v oblasti duševného zdravia.

Teraz preskúmame rôzne aspekty spomienky, ktorú ste si vybrali. Skúste odpovedať na nasledujúce otázky:

 • Akí ľudia sú zahrnutí v tejto spomienke ?
 • Čo sa stalo ?
 • Predstavte si teraz seba v čase, keď sa tá spomienka odohrala. Oslovte svoje telo: Aký to bol pocit byť vtedy a tam ?
 • Skúste si predstaviť, akú emóciu ste vtedy mali ?
 • Čo by vaše mladšie ja v tej situácii potrebovalo ?

Spojte to všetko do jedného príbehu, napríklad: „Mal som šesť rokov, bol to prvý školský deň a odmietol som sa obliecť do školy. Otec sa hneval a pokarhal ma. Cítil som v tele zmätok a chcel som vybehnúť do svojej izby a zaliezť pod prikrývku. Myslím, že som sa bál spoznať toľko nových detí a dospelých naraz. Od mamy som vtedy potreboval útechu a bezpečie.“

Teraz, keď ste preskúmali svoju spomienku, si položte nasledujúce otázky:“

 • Aké typické situácie v súčastnosti môžu vyvolať podobný pocit, aký ste mali vtedy ? Čo je potrebné na vyvolanie tejto spomienky dnes ?
 • Keď už sa podarí túto emočne významná spomienka vyvolať, ako na vás zvykne pôsobiť ?
 • Čo potrebujete, keď je táto spomienka vyvolaná ? Čo môžete urobiť, aby ste si túto potrebu splnili ?

Cvičenie 2 – Emočne významné spomienky, ktoré vás trápia v súčasnosti

V tomto cvičení začínate v súčasnosti. Cieľom je lepšie si uvedomiť, ako môžu súčasné emočné ťažkosti súvisieť s bolestivými spomienkami. Napríklad, ak sa často cítite menej hodnotní ako ostatní, môže to súvisieť so spomienkami na prílišnú kritiku alebo šikanu.

Najprv musíte identifikovať jeden alebo viac opakujúcich sa bolestivých pocitov vo vašom živote. Môže ísť o pocit nedostatku bezpečia, úzkosti, žiarlivosti, nedôvery, hanby, nespravodlivého zaobchádzania, zranenia, beznádeje, vlastnej hlúposti, škaredosti alebo podobne. Opakovanými bolestivými pocitmi sú často strach, hanba alebo smútok, ale tieto pocity sa môžu často skrývať za sekundárne emócie, ako je odmietavý hnev alebo úzkosti a depresie.

 • Zapíšte si opakujúci sa bolestivý pocit, s ktorým vo svojom živote bojujete. Pokojne použite viac slov na opísanie tohto stavu a toho, ako sa v ňom cítite.
 • Ako si všimnete prítomnosť tohto pocitu ? Ako si ho môžu všimnúť ostatní okolo vás ?
 • Čo sa zvyčajne stane predtým, než k tomuto pocitu dôjde ? Zapíšte si rôzne spúšťače.
  • Je to niečo, čo urobí niekto iný ?
  • Je to vtedy, keď sa preberajú nejaké konkrétne témy ?
  • Sú to pocity ľudí okolo vás, ktoré tento váš pocit spôsobujú ?
  • Existujú konkrétne osoby, ktoré tento váš pocit spúšťajú ?
 • O čo celkovo ide v takejto situácii ? Skúste dokončiť vetu: „Cítim tento pocit, keď sa stane niečo, čo ma núti...
  ...cítiť sa podpichovaný / obťažovaný
  ...cítiť sa kritizovaný
  ...cítiť sa prehliadaný
  ...cítiť sa sám / opustený
  ...cítiť sa kontrolovaný alebo sekírovaný
  ...cítiť sa nedôležito
  ...cítiť sa že je so mnou nespravodlivo zaobchádzané
  ...cítiť sa v mojom okolí v nebezpečí
  ...cítiť sa na niekom závislý
 • Pamätáte si na nejaké emočne významné spomienky, situácie alebo epizódy vo vašom živote, kde ste sa takto cítili ?

Teraz môžete tiež prejsť na Cvičenie 1 v hornej časti tejto stránky a pokračovať v ňom.

 • Keď si spomeniete na konkrétnu situáciu z minulosti, čo by ste vtedy mohli potrebovať, aby sa stalo ?
 • Keď zažívate tento pocit v súčasnosti, čo potrebujete ? Čo potrebujete od seba, čo potrebujete od ostatných ?

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Toto cvičenie je prekladom cvičenia zo stránky emotioncompass.org