Terapia zameraná na emócie

Terapia zameraná na emócie (Emotion-Focused Therapy - EFT) je forma terapie, ktorá sa snaží preskúmať, porozumieť a meniť problematické a bolestivé emócie. Základnou východiskom pre EFT je to, že naše emócie určujú náš well-being, určujú ako premýšľame, ako chápeme seba a ostatných a ako sa v živote správame.

Bežné chápanie duševnej bolesti je, že sa cítite tak, ako sa cítite, pretože si myslíte to, čo si myslíte. Z tohto pohľadu je zmena o zmene našich myšlienok, keď cítime duševnú bolesť. V Terapii zameranej na emócie myslíme trochu inak: To, čo cítite, je to, čo cítite, a je dôležité, aby ste tieto pocity pochopili a vyjadrili, aby ste sa s nimi vysporiadali a v prípade potreby ich zmenili.

Terapia zameraná na emócie vychádza zo základného filozofického predpokladu, že psychologické problémy vznikajú vtedy, keď stratíme kontakt so svojimi základnými pocitmi a potrebami. My ľudia sa rodíme so schopnosťou prežívať obrovské množstvo emócií, ako je radosť, smútok, hnev, strach, pýcha, hanba a láska. Každý z týchto pocitov nám niečo hovorí o tom, čo je pre nás dôležité a čo potrebujeme.

V priebehu života sa naučíme, ako sa k svojim pocitom vzťahovať. Učíme sa to od svojich najbližších, ako aj v spoločnosti. Niektorí z nás sa napríklad naučia, že hnev nie je v poriadku alebo že plakať a byť smutný je neprijateľné a slabošské.

Niektorým ľuďom môžu takéto zážitky sťažiť zvládanie ich emócií ako aj spoliehanie sa na ne. Emócie sa tak môžu stať chaotické, mätúce a tak len málo pomáhať pri orientovaní sa v každodennom živote. Môže to tak tiež prispieť k mnohým duševným bolestiam. Môžeme mať pocit, že strácame kontakt so sebou samým, že sa hanbíme za to, akí sme, alebo že strácame smer a zmysel života. Môžeme pociťovať symptómy ako úzkosť, depresia, intenzívne obavy, ruminácia, prázdnota, nadmerná vina alebo nekontrolovateľné emocionálne výbuchy.

Väčšina z nás si takéto skúsenosti nesie so sebou, či už sme mali rodičov s dobrými úmyslami, alebo sme vyrastali v prostredí kritiky, šikanovania, zanedbávania alebo traumy.

V Terapii zameranej na emócie pracujeme na tom, aby sme klientom pomohli znova sa spojiť so životne dôležitými emóciami. Ide o to, aby si viac uvedomovali svoje emócie, príjimali ich tak ako prichádzajú, rozumeli tomu, čo signalizujú, dokázali ich ovládať a naučiť sa ich vhodným spôsobom vyjadrovať. Úlohou terapeuta v Terapii zameranej na emócie je pomôcť vám dostať sa do kontaktu s tým, čo je bolestivé, porozumieť tomu, ako vás to ovplyvňuje a ako si môžete vyvolať iné emócie, ktoré vám môžu vo vašej bolesti pomôcť. To znamená, že počas sedení sa zaoberáme najmä tým, čo je bolestivé, preto aby sme to zmenili. Vykonalo sa veľa výskumov o Terapii zameranej na emócie, ktoré naznačujú, že je to účinný spôsob, ako vyvolať emocionálnu zmenu.

Ak si chcete prečítať o Terapii zameranej na emócie viac alebo ste klinickým pracovníkom, ktorý chce absolvovať tréning v Terapii zameranej na emócie, navštívte webové stránky Medzinárodnej spoločnosti pre Terapiu zameranú na emócie.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org