Zmena emócie inou emóciou

Emočne bolestivé spomienky je možné zmeniť. Emočné spomienky pozostávajú zo sietí vo vašom mozgu a tele. Aktuálny výskum ukazuje, že keď sú takéto siete aktivované, môžu byť zmenené pridaním nových emocionálnych zážitkov. Povedzme, že ste vyrastali s neustále ohrozujúcim otcom, ktorý tak pre vás vytváral pocitovo nebezpečné prostredie. Spomienka na jeho hrozbu existuje ako sieť vo vašom mozgu a tele.

Rozprávaním o tom, čo sa stalo, aké to bolo pre vás tam, kde ste vyrastali, a spájaním sa s emocionálnymi spomienkami, ktoré sa vtedy vytvorili, môžeme aktivovať sieť, ktorá je vašou emočne bolestivou spomienkou. Potom dokážeme zachytiť vaše emocionálne potreby v danej chvíli, napríklad potrebu bezpečia a ochrany. Môžete tak získať prístup k asertívnemu hnevu voči svojmu otcovi, ktorý s vami zle zaobchádzal a dokonca aktivovať súcit so sebou samým ako s dieťaťom v nebezpečí, ktoré potrebuje ochranu . Emócie asertívneho hnevu a súcitu so sebou samým môžu zmeniť vašu emočne bolestivú spomienku, takže sa už nebudete cítiť zbytoční ani bezcenní. Je to, akoby ste nanovo prepojili niektoré dôležité vedenia vo svojom mozgu a tele.

Ďalšími príkladmi typických zmien je postaviť sa proti niekomu, kto vás šikanoval alebo kritizoval, cítiť hnev a smútok ako dôsledok neprítomného rodiča, smútiť za niečím, čo ste zažili, alebo cítiť súcit so sebou nad tým, že ste stratili niečo alebo niekoho, koho ste mali veľmi radi. Podobným spôsobom sa dá pracovať aj s novšími spomienkami, ako je konflikt v práci alebo ťažký rozchod. Existuje množstvo výskumov, ktoré podporujú predpoklad, že emócie môžu byť zmenené inými emóciami.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org