Čo sú to emócie ?

Vaše emócie sú vašim najdôležitejším signalizačným systémom. Emócie tu boli dávno pred myšlienkou a jazykom, a to ako u ľudí ako druhu, tak aj vo vás ako u jednotlivcov. Narodili ste sa na tento svet so schopnosťou byť šťastní, smutní, vystrašení, zahanbení a nahnevaní.

Vaše emócie sú dôležité, pretože vás upozorňujú na veci, ktoré sú pre vás významné. Informujú vás o tom, ako ste na tom sami so sebou, s ľuďmi vo vašom okolí a čo je najdôležitejšie - informujú vás o tom, čo potrebujete. Je to tak preto, lebo všetky vaše emócie súvisia s vašimi potrebami. To znamená, že vaše emócie sú reakciou vášho mozgu a tela na fakt, že sa stalo niečo dôležité, a hovoria vám, že musíte venovať pozornosť tomu, čo sa stalo, pretože to ovplyvnilo jednu alebo viac vašich potrieb.

Keď sa stane niečo dôležité, emócie sa vo vašej mysli správajú ako alarmy. Tieto alarmy zvyčajne obsahujú telesné vnemy, nutkanie niečo urobiť ako aj význam toho, čo sa stalo. Príkladmi telesných pocitov by mohli byť: uzol vo vašom žalúdku, nepokoj, tlak v hrudníku, pocit tepla, prívalu energie alebo sily. Vašim nutkaním niečo urobiť môže byť napríklad potreba osloviť iných ľudí alebo sa od nich naopak odtiahnuť. Tomu, čo sa stalo, môžete priradiť význam ako napríklad: „Je to nebezpečné!“

Napríklad ak stratíte niekoho, koho máte veľmi radi, môžete byť smutní a cítiť smútok. Môžete cítiť ťažobu v tele a pociťovať hrču v žalúdku alebo v hrdle. Možno sa vám bude chcieť plakať. Viete, ako veľa pre vás táto osoba znamenala a že by ste ju potrebovali mať pri sebe, a pocit smútku vám hovorí, že túto potrebu už nemôžete naplniť. Smútok vás môže priviesť k tomu, že oslovíte iných ľudí, aby ste získali súcit, starostlivosť a podporu.

Všetky naše emócie sú týmto spôsobom spojené s našimi potrebami. Strach potrebuje bezpečie, hanba potrebuje prijatie a potvrdenie, hnev potrebuje hranice a smútok potrebuje súcit. Preto, keď nabudúce pocítite nejakú emóciu, môžete si položiť otázku: Čo mi táto emócia hovorí o tom, čo potrebujem?

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Toto cvičenie je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org