Zaobchádzanie s detskými emóciami

Zaobchádzanie s emóciami detí môže byť neľahkou výzvou. Typickou pascou, do ktorej rodičia padajú, je, že sa pokúšajú nájsť riešenie alebo vyvrátiť pocit dieťaťa, v snahe odstrániť jeho bolesť. Bohužiaľ to môže dieťaťu vysielať signály, že nie je v poriadku cítiť to, čo cíti. Môže to viesť k tomu, že dieťa má pocit, že mu rodič nerozumie a tiež sa tak od rodiča nedozvie o tom, čo sa deje v jeho vnútri. Vašou úlohou ako rodiča nie je odstrániť emócie dieťaťa, ale skôr pomôcť dieťaťu porozumieť jeho pocitom a vysporiadať sa s nimi. Tomu hovoríme emocionálny koučing. Keď vaše dieťa prežíva emóciu, skúste sa držať nasledujúcich krokov:

 1. Všimnite si emóciu.

  Pokúste sa porozumieť tomu, čo sa vlastne v dieťati deje, najlepšie vo svetle toho, čo sa stalo predtým. Ak napríklad vidíte, ako sa vaše mladšie dieťa chce hrať so svojim starším bratom, ale je ním odmietnuté, vaše dieťa môže cítiť smútok. Skúste sa vžiť do kože svojich detí a uvažujte o tom, aké to pre nich musí byť.

 2. Dajte slová tejto emócii.

  Ukážte svojmu dieťaťu, že rozumiete aké to pre neho musí byť, a povedzte mu to niekoľkými slovami: „Vidím, že si smutný, pretože si sa nemohol hrať so svojím bratom. To ťa muselo nahnevať. “ A nerobte si starosti, ak ste to nepochopili správne. Vaše dieťa vám to oznámi a môžete to skúsiť znova.

 3. Schváľte a potvrďte emóciu.

  To znamená normalizovať emóciu a ukázať, že je v poriadku, keď sa dieťa takto cíti. Vhodné schválenie môže začať slovami: „Nie je divu, že ...“ Ako napríklad: „Niet divu, že si sa nahneval, pretože si sa s ním chcel len hrať a dobre sa zabaviť, ale on ti to nedovolil."

 4. Reagujte na potrebu vyplývajúcu z tejto emócie.

  Pamätajte si, že tu nejde o praktické riešenie problému, ale skôr o potrebu, ktorá vyplýva z tejto emócie. Mohlo by ísť o potrebu utešenia, podpory, pokoja alebo sebapresadenia. V uvedenom príklade by reakcia rodiča mohla vyzerať napríklad takto: „Chceš ma objať alebo si sadnúť do môjho lona?“

 5. Ak je to potrebné, pomôžte dieťaťu nájsť riešenie problému.

  Často stačia prvé štyri kroky a dieťa nájde riešenie samo. Ak vaše dieťa stále potrebuje pomoc, môžete mu navrhnúť riešenie ako napríklad porozprávať sa so starším bratom.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org