Kontakt s vašimi emóciami

Byť v kontakte s vašimi emóciami znamená že viete, keď niečo cítite, a dokážete počúvať to, čo sa vám vaše pocity pokúšajú povedať o vašich potrebách. Vaše emócie našťastie fungujú tak, že nemusíte tráviť celý čas premýšľaním, aby ste to zistili. Vaše emócie bežne fungujú na pozadí a pomáhajú vám, vyrovnať sa s malými a veľkými udalosťami vo vašom živote. Inými slovami, nikto nie je konštantne vo vedomom kontakte so svojimi emóciami. A nikto celý čas nevie, čo sa mu emócie pokúšajú oznámiť.

Byť v kontakte s emóciami skôr znamená, že sa viete dostať do kontaktu so svojimi pocitmi vtedy, keď to potrebujete. Ak sa stane niečo dôležité a nie ste si istí, čo cítite a čo potrebujete, je potrebné všímať si vaše emócie a upriamiť sa na to, čo musíte urobiť, aby ste situáciu zvládli.

Ak ste napríklad uprostred zložitého konfliktu na pracovisku, vedieť, čo cítite, vám pomôže porozumieť tomu, čo je na tom konflikte pre vás také ťažké. Ak zostanete v kontakte so svojimi emóciami, je väčšia pravdepodobnosť, že si budete vedomí svojich vlastných potrieb a urobíte rozhodnutia, ktoré budú dobré pre vás aj vašich kolegov. Ak máte problémy dostať sa do kontaktu s vašimi pocitmi, je skôr pravdepodobné, že konflikt povedie k nepriaznivému výsledku pre vás aj vašich kolegov.

Byť v kontakte s vašimi emóciami je zjednodušene o piatich veciach: 1. schopnosť všimnúť si, že niečo cítite, väčšinou v tele; 2. dovoliť, aby tam tie pocity boli, bez toho, aby vás to zaplavilo, aj keď sú tie emócie bolestivé; 3. zistiť, čo je potreba vyplývajúca z týchto emócií; 4. hľadať správne slová na vyjadrenie týchto emócií a následné vyjadrenie týchto emócií; 5. použiť všetky tieto informácie ako kompas k tomu, čo v danej konkrétnej situácii urobiť.

Nebyť v kontakte, či nerozumieť svojim emóciám býva bolestivé. Môže to vo vás vyvolať pocit bezradnosti, zmätenosti, zaplavenia alebo aj pocit otupenosti a únavy. Navyše, ak nie ste v kontakte so svojimi emóciami, je skôr možné že sa rozhodnete nie vo svoj prospech.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org