Práca s telom v Terapii zameranej na emócie

Pri hľadaní toho, čo klient práve prežíva sa technika zamerania pozornosti dovnútra využíva často. Klient je tak vedený k tomu aby prestal premýšlať o tom, s čím prichádza a viac si všímal to, čo vzhľadom na svoj aktuálny problém cíti. Terapia zameraná na emócie výchadza z filozofie dialektického konštruktivizmu, podľa ktorého sme v neustálom dialógu s prostredím, ktoré našim jednaním vytvárame a zároveň sme ním vytváraní.

Náš mozog neustále odhaduje ďalší vývoj údalostí na základe toho čo práve vnímame a iniciuje telesné zmeny, ktoré zabezpečia našu pripravenosť v týchto nadchádzajúcich udalostiach jednať. Ľudská schopnosť vnímať signály z vnútorných orgánov tela nám umožňuje registrovať tieto telesné zmeny a vnímať ich ako telesné pocity. Výskumne dokázaným faktom je, že naša vedomá interpretácia týchto pocitov tieto pocity mení.

Keď sa niečoho zľakneme, náš mozog pripraví v tom okamžiku naše telo na útok alebo útek. Ak si ale uvedomíme, že a z čoho cítime strach, reakcia nášho tela a tým aj náš vnímaný pocit sa zmenia. Táto zmena si nevyžaduje našu vedomú snahu naše pocity ovplyvniť, stačí len všimnutie a uvedomenie si našich telesných pocitov. Všímanie a uvedomovanie si telesných pocitov nieje v bežnom živote samozrejmosťou a často sa ňou postupne stáva až v terapeutickej práci.

Poznámky pod čiarou

Zdrojom pri písaní tohto článku mi boli knihy:

Benda, J. (2019) Všímavost a soucit se sebou – Proměna emocí v psychoterapii. Praha: Portál

Goldman, R.N. (2019) History and Overview of Emotion-Focused Therapy In Greenberg, L. S. & Goldman, R.N., Clinical Handbook of Emotion-Focused Therapy (pp. 3–35). Washington: American Psychological Associaton

Róbert Bindas avatar

Róbert Bindas

eTerapia.sk