Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
O TERAPII

Terapia zameraná na emócie

Terapia zameraná na emócie (Emotion Focused Therapy; EFT) vychádza z predpokladu, že naše emócie nás informujú o našich potrebách a hrajú tak kľučovú rolu v našom každodennom živote ako aj pri zásadných životných rozhodnutiach.

EFT je široko výskumne podložený (evidence based) terapeutický prístup a je odpoveďou na výskumné zistenia ohľadom toho, čo presne v terapii klientom pomáha.

alternative

Pre koho je EFT vhodná ?

EFT terapia je pre Vás vhodná najmä ak zažívate stavy podráždenosti, úzkosti, beznádeje, bezmocnosti, depresie, trpíte nespavosťou, často si robievate starosti, zažívate panické ataky či mávate iné nepríjemné telesné pocity. Je to experienciálny spôsob práce, v ktorom vás ako EFT terapeut budem povzbudzovať k tomu, aby ste sa otvárali ťažkým a zraňujúcim emóciám, pomenovávali a vyjadrovali ich. Kontakt s touto emočnou bolesťou je potrebný, aby sa tieto emócie následne mohli transformovať zvyšovaním vašej asertivity a súcitu voči sebe. Pri práci sa tak spolu budeme zameriavať skôr na vaše pocity ohľadom toho s čím prichádzate, než na to čo si o tom myslíte.

Čo EFT nie je.

EFT nieje terapia zameraná na "riešenie". Jej cieľom teda nieje pomôcť Vám vyriešiť konkrétny problém. Ako EFT terapeut vám nebudem radiť, čo máte v danej situácii robiť. Budem sa zameriavať na transformáciu vášho zraňujúceho prežívania ohľadom tejto situácie. To vám so sebou často prinesie nové náhľady na vašu situáciu, tie ale niesú primárnym cieľom našej práce.

Čo je cieľom EFT.

Transformácia zraňujúceho prežívania vám môže pomôcť zvýšiť flexibilitu a citlivosť vášho emočného prežívania, zvýšiť vašu emočnú vnímavosť a prispieť k vašej väčšej prežívanej pôsobnosti a zrelosti. Cieľom EFT je takto zlepšiť celkovú kvalitu vášho emocionálneho prežívania. Napríklad v prípade depresívneho prežívania vám EFT môže pomôcť tak, aby ste neskôr pri väčšine otázok v tomto dotazníku zaškrtli prvú možnosť a mali tak celkové skóre blízke nule.

Podmienky

1Forma sedení
Sedenia prebiehajú štandardne 1x týždenne, podľa preferencie buď osobne v širšom centre Bratislavy alebo prostredníctvom videohovoru v aplikácii Zoom. Online spôsob práce je odskúšaný a funguje veľmi podobne k živému stretávaniu sa.
Cena za jedno 50-minútové sedenie je 50 EUR.
Naše stretnutia budú po vašom súhlase nahrávané pre účely supervízie. Akékoľvek iné použitie je vylúčené a po použití bude nahratý materiál vymazaný. Nahrávanie stretnutí zabezpečuje vyššiu kvalitu poskytovanej starostlivosti a nepredstavuje pre vás žiadne riziko.
KTO SOM

Som psychológ a absolvent výcviku v Terapii zameranej na emócie pod vedením lektora Ladislava Timuľáka.

Absolvoval som jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia som pracoval ako terapeut v Centre pre liečbu drogových závislostí. V súčastnosti sa venujem hlavne Terapii zameranej na emócie.

Som tiež účastníkom dlhodobého terapeutického výcviku v Daseinsanalýze pod záštitou PVŠPS v Prahe.

Terapeutická práca a obzvlášť práca formou EFT ma baví a inšpiruje. Baví ma imaginatívna zložka EFT, pretože rád pracujem s fantáziou. Byť spolu s klientom svedkom jeho zraniteľnosti a jeho boja s ňou ma vedie k lepšiemu kontaktu so sebou a s ľuďmi okolo mňa.

Róbert Bindas
alternative
POZVÁNKA NA TERAPIU
KONTAKT

Máte záujem alebo ďalšie otázky ?

Pošlite e-mail, píšte cez Messenger, Instagram alebo si priamo rezervujte termín cez Setmore.