Hanba

Kým vina je pocit, že ste urobili niečo zlé, hanba je skôr pocit, že vy ste chybní. Nejde teda len o niečo, čo ste urobili, ale o to, kým ako osoba ste, že nie ste dosť dobrí alebo máte menšiu hodnotu ako ostatní. Môžete sa hanbiť za svoj vzhľad, svoje schopnosti alebo osobnostné črty.

V mnohých ohľadoch je hanba o tom, byť súčasťou komunity a o tom, či vás vaša skupina alebo rovesníci príjmu. Cítite sa zahanbení, keď je vaše miesto v skupine nejakým spôsobom ohrozené, či už je skupinou celá spoločnosť, vaša rodina, skupina priateľov, váš vzťah vo dvojici alebo vaše pracovné miesto. Hanba prichádza, keď ste ponižovaní alebo keď niečo ohrozuje vašu príslušnosť k skupine.

Hanbíme sa preto, že to, že sme boli súčasťou väčšej skupiny, stáda alebo svorky, malo pre nás veľkú hodnotu prežitia. Hanba má zlú povesť, ale v mnohých ohľadoch je lepidlom spoločnosti: zdravá hanba vás núti vzťahovať sa k spoločnosti alebo skupine ako k niečomu väčšiemu, ako ste vy. Byť bez hanby zvyčajne nie je dobré pre váš spoločenský život.

Hanba je často vnímaná ako túžba byť ostatnými nevidený. Pri zažívaní pocitu hanby môže byť pohľad ostatných cítiť, ako by pálil. Začervenáte sa a chcete sa prepadnúť pod zem a zmiznúť. Hanba sa často uvádza ako nepohodlie alebo dokonca bolesť v žalúdku.

Potreba, ktorá súvisí s hanbou, je príslušnosť k skupine, potvrdenie, prijatie alebo uznanie od niekoho, koho si vážite. To čo robí prežitie pocitu hanby ťažkým je, že keď cítite hanbu, tak sa často chcete skryť a odtiahnuť, pričom vašou skutočnou potrebou v tej chvíli je, aby tam ostatní boli a poskytli vám prijatie. Mnoho ľudí sa preto hanbí bez toho, aby o tom ostatní vedeli. Je ťažké vyjadriť hanbu, ale jej odhalenie dokáže zázraky.

Je bežné hanbiť sa za svoje emócie. Hanba je preto často sekundárnou emóciou. Človek sa môže napríklad hanbiť za svoj strach alebo smútok. Mnoho ľudí si spája tieto svoje pocity s tým že sú slabí, takže ich cesta k sekundárnej hanbe je krátka.

Hanba je jednou z najbežnejších primárnych problematických emócií. Najčastejšími dôvodmi problematickej hanby sú šikanovanie, vylúčenie alebo opakujúce sa skúsenosti s kritikou, neprijatím alebo nemožnosťou byť tým, kým ste. Mnoho ľudí zápasí s problematickou hanbou, ktorá pramení z ich detstva a dospievania.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org