Depresia

V Terapii zameranej na emócie vnímame depresiu ako signál, že máte dôležité emocionálne potreby, ktoré je zdanlivo nemožné splniť. Môže to byť potreba uznania od niekoho, na kom vám záleží, súcitu, podpory, bezpečia, blízkosti alebo potreba postaviť sa za seba proti niekomu, kto sa k vám správa zle. Zážitky z minulosti alebo vaša súčasná situácia a vzťahy však vyvolávajú pocit, že je to bitka, ktorú nemôžete vyhrať. Potom telo vstúpi do akéhosi stavu rezignácie, teda depresie.

Depresia môže mať rôzne podoby. Môžete sa cítiť smutní a frustrovaní z toho, ako sa váš život vyvíja, alebo sa cítiť skôr beznádejní a zaplavení. Iní sú skôr podráždenejší, nahnevaní a obviňujú vonkajší svet. A niektorí doslova vypínajú svoje pocity, cítia sa otupení či emocionálne plochí. Nie je to však príjemný stav, pretože to tiež znamená absenciu radosti, záujmu a vitality, akoby na ničom nezáležalo.

Depresiu možno vnímať ako stav, v ktorom sa organizmus pokúša šetriť energiou, skôr akoby pokračoval v tom, čo sa zdá zbytočné. Keď toto šetrenie energiou pretrváva dlhšiu dobu, nie je to ani nápomocné, ani nevyhnutné.

V Terapii zameranej na emócie pracujeme na skúmaní vašich emócií, aby sme im dali zmysel a dokázali ich lepšie zvládnuť. To môže zahŕňať vyriešenie emocionálneho chaosu, prácu s emocionálnymi konfliktmi, so sebakritikou alebo s ťažkými vzťahmi so svojimi blízkymi. Niekedy je potrebné pracovať na obnovení spojenia so svojimi emóciami. Medzi terapeutom a klientom existuje spoločné úsilie o preskúmanie emocionálnych zážitkov, aby sa život opäť rozbehol.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org