Vina

Vina je to, čo cítite, keď ste niekomu urobili niečo zlé a viete o tom. Pocit viny vás má motivovať k odstráneniu škôd, ktoré ste spôsobili v pre vás dôležitom vzťahu. Úzko súvisí s pocitom hanby, ale nemusí byť nevyhnutne pocitom kým ste.

Na rozdiel od hanby vás pocit viny nevedie k tomu, že sa chcete schovať alebo zmiznúť. Skôr sa chcete obrátiť na toho druhého, aby ste ostránili spôsobené škody, ukázali ľútosť, ospravedlnili sa alebo mu pomohli. Vina je skôr o zachovaní alebo obnovení vzťahu k tomu druhému. Ak sa chystáte ospravedlniť niekomu, komu ste ublížili, je preto dôležité, aby ste skutočne prejavili úprimnú ľútosť bez toho, aby ste sa príliš ohradzovali (napr. slovom „ale“), či spôsobenú škodu racionalizovali. Tým väčšia je pravdepodobnosť, že vám ten druhý odpustí. Ak si chcete prečítať viac o tom, ako sa môžete riadne ospravedlniť, kliknite sem.

Vina býva často sekundárnou emóciou. Mnoho ľudí má pocit viny za svoje emocionálne reakcie. Veľmi častou sekvenciou je pocit viny potom, ako sa na niekoho nahneváte. Môžete cítiť sekundárnu vinu jednoducho z toho, že sa na niekoho hneváte, aj keď ste neurobili nič zlé. Môžete tiež pociťovať nadmernú sekundárnu vinu, ak sa bojíte, že vás niekto pre vás dôležitý opustí.

Nadmerné pocity viny môžu byť problematické a nútia vás postaviť seba a svoje potreby na vedľajšiu koľaj, aj keď by ste to robiť nemali. To sa obyčajne deje vtedy, ak vám bolo rôznymi spôsobmi tlmočené, že pocity a potreby ostatných sú dôležitejšie ako vaše vlastné. Dôležitým protijedom na problematickú vinu je použiť asertívny hnev, a postaviť sa za to, čo je pre vás dôležité. Tomu hovoríme zmena emócie inou emóciou.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org