Emócie a duševné zdravie

Dnes sa zdá byť normálnejšie hovoriť o duševných chorobách, diagnózach a symptómoch, ako hovoriť o tom, čo človek v skutočnosti v živote cíti a prežíva. Jedna naša klientka kedysi povedala: „Cítim, že je úplne v poriadku povedať svojim priateľkám, že bojujem s úzkosťou, ale neodvážim sa im ukázať, ako veľmi mi moja mama chýba.“ Je dobré, že okolo duševného zdravia je väčšia otvorenosť, ale nemalo by to ísť na úkor rozprávania o úplne bežných emocionálnych reakciách a zážitkoch.

V Terapii zameranej na emócie vnímame problémy duševného zdravia ako niečo, čo pramení z ťažkých životných skúseností, ktoré neboli dostatočne spracované. Ak ste napríklad v depresii alebo máte úzkosť, domnievame sa, že to je preto, že máte v živote niektoré dôležité emocionálne potreby, ktoré nemáte uspokojené, ako je potreba súcitu, starostlivosti, ocenenia, prijatia, bezpečia, blízkosti alebo aj presadenia sa voči hrozbám pre vaše blaho.

Ak vaše emocionálne potreby nie sú naplnené, emócie vás môžu naďalej ovplyvňovať dlho po incidente, ktorý ich vzbudil.

V Terapii zameranej na emócie teda vidíme príznaky duševnej choroby ako znak toho, že sa deje niečo emocionálne dôležité a nie je dostatočne riešené. A potom sa snažíte vyrovnať sa so svojimi pocitmi inými spôsobmi, napríklad mentálnym prežúvaním, robením si starostí, užívaním drog, nadmerným jedením, nadmerným cvičením, vyhýbaním sa alebo podobným spôsobom.

Z nášho pohľadu teda duševné ťažkosti nie sú ako bakteriálna choroba, ktorá vo vás prebýva - sú výsledkom prežitého života so skúsenosťami, stratégiami vyhýbania sa a pravidlami toho, čo možno a čo nie je možné vyjadriť. Sú o pocite zúfalstva, pretože nemôžete uspokojiť vaše dôležité emocionálne potreby. Na týchto emocionálnych potrebách môžete pracovať na týchto stránkach, ako aj v spolupráci s vyškoleným terapeutom.

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Tento článok je prekladom článku zo stránky emotioncompass.org