Aké druhy emócií existujú ?

Jedným zo spôsobov, ako sa dá premýšľať o emóciách, je rozumieť im ako rôznym farbám. Tak ako môžete rôzne farby zmiešať na to, aby ste získali inú farbu, môžete dať dohromady rôzne základné emócie a získať tak novú emóciu. Dalo by sa tak povedať, že máme nekonečno rôznych emócií.

Aké základné pocity teda máme ? Ich počet je naprieč odbornou literatúrou uvádzaný rôzne. Niektorí autori veria, že ich máme 12, niektorí si myslia, že ich máme 10, iní si myslia, že ich máme 5 a niektorí si dokonca myslia, že nemáme vôbec žiadne základné emócie. Keď pracujeme s pocitmi v terapii, stretávame sa bežne s týmto základnými pocitmi: strach, hnev, záujem alebo odhodlanie, radosť, znechutenie, hanba, vina a smútok.

Všetky tieto pocity sa dajú kombinovať do iných duševných stavov. Napríklad strach, hnev a smútok môžu spolu vytvárať pocit žiarlivosti. V žiarlivosti sa bojíte toho, čo sa môže stať vašim milovaným, ste trochu nahnevaní a chcete si chrániť, to čo máte, a ste tiež smutný, keď si predstavíte, že by ste ich mali stratiť.

Existuje veľmi veľa takýchto zložených pocitov alebo emočných stavov, ako napríklad nenávisť, beznádej, nostalgia, úžas a horkosť, ktoré sa skladajú z rôznych kombinácií základných pocitov strachu, hnevu, záujmu, radosti, hanby, znechutenia, viny a smútku.

Nie je nevyhnutne dôležité, aby ste vedeli, ako sa pocit, ktorý práve prežívate, presne volá. Najdôležitejšie je vedieť popísať svojee prežívanie tak, aby to pochopili druhí a získať tak to, čo vzhľadom na toto vaše prežívanie potrebujete.

Chcete si prečítať viac o jednotlivých pocitoch?

POMOC!

Cítite sa byť teraz zaplavený panikou alebo silnými emóciami ? Kliknite tu!

Toto cvičenie je prekladom cvičenia zo stránky emotioncompass.org